7419 LOW STATIC, NON-SILICONE POLYMIDE (KAPTON) 7419